Zezwolenie na pobyt czasowy obcokrajowiec ma szansę otrzymać w sytuacji, gdy może uzasadnić potrzebę przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Z taką sytuacją mamy do czynienia np. wtedy, gdy obcokrajowiec planuje kontynuować pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zezwolenie na pobyt czasowy może być również wydane cudzoziemcowi, który taką pracę zamierza dopiero podjąć. W obu przypadkach mowa o pobycie przekraczającym wcześniej wspomniane trzy miesiące.

 

Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy – przedłużenie zezwolenia

Niektóre wątpliwości, dotyczące przepisów związanych z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy czy przedłużeniem zezwolenia na pobyt czasowy dotyczą tego, co można uznać za pracę. Istnieje bowiem niemało wyjątkowych sytuacji, w których obcokrajowiec nie może ubiegać się o kartę czasowego pobytu. Nasi eksperci z Warszawy dbają o to, żeby każda osoba, zgłaszająca się do nas po pomoc, dysponowała kompletnym zestawem informacji na ten temat. Z nami można uniknąć przykrych rozczarowań, wynikających z braku wiedzy na temat obowiązujących przepisów. Doskonała znajomość formalności, które trzeba spełnić w związku z ubieganiem się o pobyt czasowy, pozwolą Państwu uniknąć również decyzji odmownych, spowodowanych dostarczeniem niekompletnych dokumentów.

Kiedy może pojawić się problem z odnową zezwolenia na pobyt czasowy lub z uzyskaniem karty czasowego pobytu?

O udzielenie takiego zezwolenia nie mogą ubiegać się obcokrajowcy:

  1. których pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polski możliwy jest na podstawie wizy (wydanej przez Polskę lub inne państwo strefy Schengen) i ma charakter turystyczny lub wynika z odwiedzin u rodziny/znajomych;
  2. którzy oddelegowani zostali przez pracodawcę, a siedziba firmy znajduje się poza Polską;
  3. którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w RP;
  4. którzy przyjechali do Polski w celu wykonania pracy o charakterze sezonowym.

Powyższe punkty to jedynie przykłady, bo takich sytuacji jest więcej. Z precyzją i zaangażowaniem pochylimy się nad każdym przypadkiem, zaproponujemy optymalnie dopasowane kroki i zadbamy o Państwa interesy w związku z odnową zezwolenia na pobyt czasowy i wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Kompleksowa pomoc dla cudzoziemców

W naszych szeregach znaleźć można specjalistów różnych dziedzin i z różnorodnym doświadczeniem. W efekcie możemy zaproponować Państwu kompleksowe wsparcie, oparte na wiedzy i kompetencjach, które gromadziliśmy przez lata swojej działalności. Oprócz wsparcia w uzyskaniu karty czasowego pobytu i ogólnych formalnościach wynikających z zezwolenia na pobyt czasowy, proponujemy również inne usługi. Gorąco zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą i do zadawania pytań naszym ekspertom z Warszawy. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się zatroszczyć o Państwa legalny czasowy pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate