Zezwolenia na pracę

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Coraz większy napływ obcokrajowców do Polski sprawił, że są to osoby często zatrudniane w naszym kraju. Jak uzyskać zezwolenie na pracę i czym różnią się one między sobą? Co musisz wiedzieć, by proces przeszedł sprawnie i skutecznie?

Zezwolenie na pracę 

Aby uzyskać zezwolenie na pracę pracodawca, który zamierza zatrudnić osobę spoza kraju, musi złożyć wniosek do wojewody. W zezwoleniu na pracę określony zostaje pracodawca, stanowisko, na które aplikuje obcokrajowiec, najniższe możliwe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, a także okres ważności zezwolenia. Jeżeli ubiegamy się o zezwolenie sezonowe lub oświadczenie o powierzeniu pracy, wówczas mogą one zostać wystawione przez Powiatowy Urząd Pracy. 

W celu uzyskania legalnego zezwolenia na pracę dla cudzoziemca niezbędne jest zgromadzenie kluczowych dokumentów, w skład których wchodzą: paszport, dokument od starosty, wypełniony wniosek, wypis z KRS, oświadczenie o niekaralności i dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Ponadto wyróżniamy kilka typów zezwoleń na pracę, a procedury ich otrzymania różnią się między sobą. 

Zezwolenia na pracę typu A  wydawane dla obcokrajowców wykonujących pracę na terytorium Polski. Jest to zezwolenie czasowe wydawane na nie dłużej niż 3 lata, z możliwością skrócenia go zgodnie z kryteriami określonymi w lokalnych uregulowaniach.

Zezwolenia na pracę typu B — przeznaczone dla osób pełniących funkcje w zarządzie. Wydaje się je na czas do 3 lat, jednak członkowie zarządów przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 25 osób, mogą starać się o zezwolenie na okres do 5 lat. 

Zezwolenia na pracę typu C, D, E — dla pracowników delegowanych na terytorium RP z zagranicy

Dodatkowo należy pamiętać, że zezwolenie na pracę uprawnia jedynie do wykonywania pracy u pracodawcy wskazanego na zezwoleniu. W razie zmiany miejsca pracy konieczne jest ubieganie się o wydanie nowego zezwolenia. 

Dlaczego należy zadbać o formalności?

Zatrudnianie cudzoziemców w sposób nielegalny, bez uzyskania zezwolenia na pracę, to wciąż częsta praktyka. Niedopilnowanie wszystkich formalności może jednak nieść za sobą poważne konsekwencje. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy za takie działania grozi kara grzywny od 1000 do 30 000 zł. Chwilowa oszczędność może zatem szybko przerodzić się w bardzo kosztowną nauczkę dla pracodawcy. Przewidziano również karę dla obcokrajowca pracującego w sposób nielegalny — stanowi to wykroczenie i grozi za nie grzywna w wysokości od 1000 do 5000 zł. 

Zatrudnienie profesjonalnej firmy — czy warto?

Przepisy prawa potrafią być zawiłe, a procedury długie i skomplikowane. Aby uzyskać zezwolenie na pracę dla obcokrajowca, pracodawca musi zgromadzić szereg dokumentów, wypełnić wniosek i zadbać o każdy szczegół. Trudny i długotrwały proces często jest powodem, dla którego przedsiębiorcy rezygnują z legalnego pozyskiwania pracownika zza granicy i zatrudniają go nielegalnie, by oszczędzić czas i nerwy. Alternatywę stanowi wynajęcie profesjonalnej firmy, która oferuje usługi legalizacji pracy. Zespół z doświadczeniem, zajmujący się tego typu działaniami na co dzień, bez większych problemów przebrnie przez proces uzyskiwania zezwolenia, dzięki czemu pracodawca w łatwy i szybki sposób zyska możliwość legalnego zatrudnienia obcokrajowca. Skorzystanie z profesjonalnej firmy daje pewność, że przeanalizuje ona sytuację kadry, skompletuje wszystkie niezbędne dokumenty i wypełni wnioski. W oferowanych usługach często znajdziemy również także możliwość kontaktowania się z urzędem w ramach pełnomocnictwa i składania potrzebnych dokumentów. 

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate