Zatrudnianie cudzoziemców? Niezbędna będzie legalizacja pracy!

W myśl nowej ustawy COVID-19 możemy spotkać się z szeregiem ułatwień dotyczących zatrudnienia osób z zagranicy. Ustawa ta związana jest z wprowadzeniem prostszego systemu legalizacji pobytu w Polsce cudzoziemców, którzy pracują na terytorium RP w czasie trwania pandemii. 

Przypływ cudzoziemców do Polski

Liczba pracowników z zagranicy w Polsce stale rośnie, dlatego firmy zatrudniające osoby z innego kraju muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami, które mają na celu zweryfikowanie poprawności dokumentacji oraz analizy tego, czy pracujące w przedsiębiorstwie osoby są zatrudnione w sposób legalny, czy też nie. Najważniejszym krokiem w trakcie zatrudniania cudzoziemca jest legalizacja pracy. Zaniechanie tego kroku może wiązać się z sankcjami prawnymi zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika danej firmy. W przypadku kontroli legalności przyjęcia wszystkich pracowników, z którymi została zawarta umowa o pracę, możemy mówić kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, a także Straży Granicznej. W przypadku drugiej instytucji mówimy o nieco innych uprawnieniach. W przypadku Straży Granicznej kontrole mogą dotyczyć zarówno stanowisk pracy, jak i domów, oraz osób fizycznych, które zatrudniają osoby z zagranicy.

Czym jest nielegalne zatrudnianie obcokrajowca?

Żaden pracodawca nie może dać stanowiska pracy osobie bez wizy lub innego dokumentu, który daje prawo do pobytu na terytorium RP. Warto mieć na uwadze, że nie każdy rodzaj wizy daje możliwość podjęcia pracy zarobkowej w Polsce przez osoby z innych państw. Po podjęciu pracy bardzo często określane jest dokładnie stanowisko pracy pracownika, które nie może ulec zmianie. Nielegalne zatrudnianie to także zatrudnianie pracownika bez umów cywilnoprawnych.

Na czym polega kontrola legalności pracy cudzoziemca?

Inspekcja Pracy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej mogą w każdej chwili wejść i wylegitymować, a nawet przesłuchać osoby zatrudnione w danej firmie. Na prośbę pracowników tych instytucji każdy pracodawca ma obowiązek przedstawienia dokumentacji pracowników. Pośród wymaganych dokumentów wymienić można tutaj pozwolenie na pracę, pozwolenie na pobyt, wszelkie umowy, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, a także dokumenty, które potwierdzają uzyskanie przez cudzoziemca który prowadzi działalność gospodarczą wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej. W niektórych przypadkach, jeżeli dokumentacja jest niezgodna lub niepełna, Straż Graniczna może zatrzymać określone osoby oraz zastosować wobec nich niezbędne środki przymusu. Oczywiście Inspekcja Pracy może także nałożyć wysokie kary na pracodawcę, który w sposób nielegalny usiłował zatrudnić osobę z zagranicy. Kara dotyczy zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Wśród konsekwencji wymienia się także wydalenie cudzoziemca z kraju i brak pozwolenia na pobyt w Polsce.

Jakie zmiany zostały wprowadzone?

Najważniejszą informacją zarówno dla pracowników, jak i dla osób zatrudniających osoby z zagranicy jest przesunięcie terminu składania wniosków do właściwych organów w sprawie zalegalizowania pracy cudzoziemca na terytorium RP. Informacja ta dotyczy zwłaszcza zezwolenia na pobyt czasowy, przedłużenia wizy, a także w przypadku pozwolenia na pobyt stały. Wydłużenie terminu składania wniosków następuje w przypadku, kiedy ostatni termin związany ze złożeniem wniosku przypada na czas trwania stanu epidemicznego lub stanu pandemii (od 21 marca b.r.), który został wprowadzony w związku ze wzrostem zakażeń COVID-19. Termin ten ulega przedłużeniu do 30 dnia po dniu odwołania stanu, który został uznany za ostatni. Pobyt cudzoziemca w czasie pandemii uważa się więc za legalny, jeżeli w odpowiednim terminie zostanie złożony stosowny wniosek.

Dlaczego warto poprosić profesjonalistów o pomoc w przypadku legalizacji pracy?

Proces zatrudniania osoby z zagranicy może być długotrwały i w wielu przypadkach problematyczny. Ilość niezbędnych dokumentów może przyprawiać o prawdziwy zawrót głowy, dlatego wiele osób coraz chętniej korzysta z profesjonalnej pomocy firm zajmujących się legalizacją pracy cudzoziemców w Polsce. Dzięki temu każdy pracodawca może mieć pewność, że zatrudnia daną osobę w sposób legalny, a w przypadku kontroli nie musi obawiać się sankcji prawnych. Stale zmieniające się prawo przyczynia się do wzrostu zainteresowania usługami tego typu. To gwarancja dopilnowania wszelkich formalności oraz niuansów, które mogą stanowić przeszkody w trakcie zatrudnienia. Przyjęcie cudzoziemca do pracy nie musi być jednak trudne! Wystarczy powierzyć proces legalizacji pracy profesjonalistom, którzy znają ten temat od przysłowiowej podszewki.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate