Wpływ epidemii SARS-coV-19 na zatrudnianie cudzoziemców – najważniejsze regulacje

Sytuacja epidemiczna w Polsce znów zaczyna być krytyczna. Po częściowym lockdownie w marcu tego roku, latem większość branż bez większych przeszkód mogła kontynuować swoją działalność. Jednakże wraz z nadejściem jesieni ilość zachorowań przybiera na sile. W kłopotliwej sytuacji znajdują się szczególnie pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców, gdyż wiele przepisów prawnych trudno jednoznacznie zdefiniować. Jakie są najważniejsze regulacje odnośnie zatrudniania cudzoziemców w trakcie pandemii? Co warto wiedzieć i na co zwrócić szczególną uwagę podczas poszerzania kadry?

Niepewna sytuacja pracodawców

Pandemia przyniosła nieoczekiwane obniżenie zysków dla wielu przedsiębiorców. Jednakże trudno odrobić straty bez pracowników. Rząd powołał w życie nowe przepisy, które określają procedury i zachowania wobec cudzoziemców pracujących na terenie Polski. Według najnowszych postanowień, osoby obcego pochodzenia mogą pozostać w kraju, jeżeli chcą zrealizować cel pobytu, bądź nie mogą opuścić terenu RP ze względu na rozprzestrzeniającego się wirusa. Ponadto, przesunięto w czasie wiele obowiązujących terminów. Przede wszystkim, do upływu trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłużeniu ulegają:

1) legalny pobyt, którego koniec nastąpiłby w okresie epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, 

2) okresy ważności kart pobytu, ale również tymczasowe polskie dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca, 

3) terminy na składanie wniosków o przedłużenie pobytu, 

4) ważność zezwoleń na pracę w Polsce (również pracę sezonową), 

5) świadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Jak widać, polski rząd pozwala na pozostanie na terenie kraju, nawet w przypadku upłynięcia terminu ważności dokumentów pozwalających na pracę. Dzięki temu można ograniczyć przemieszczanie się i wizyty w urzędach, co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie kontaktu, a tym samym zmniejszy ryzyko zakażenia koronawirusem. 

Terminy i pozwolenia – najważniejsze informacje

W art. 299 ust. 6 ustawy o cudzoziemcach zawarta jest przejrzysta informacja, że cudzoziemcy mają prawo pozostać na terytorium RP, nawet jeżeli dokument ulegnie przedawnieniu. Na takie regulacje wpływa pandemia, a termin znów obejmuje trzydzieści dni od momentu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Należy przy sobie posiadać obowiązujące dokumenty, natomiast nie jest wymagane składanie wniosków, bądź aktualizowanie statusu w systemie. Przedłużenie pobytu nie wiąże się również z żadnymi dodatkowymi zaświadczeniami, bądź informacjami w paszporcie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku rodzin osób przyjezdnych. Dopóki trwa stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, przebywają oni w Polsce legalnie, nawet jeżeli posiadanie dokumenty są nieaktualne. 

Modyfikacja warunków pracy cudzoziemców?

Warto podkreślić, że automatyczne przedłużenie dokumentów pobytowych cudzoziemców nie wpływa w żaden sposób na zmianę ich praw. Kwestia dotyczy się również rodzin cudzoziemców przebywających w granicach RP. Obywatele innych krajów podczas epidemii, przebywają na terenie kraju na takich samych zasadach, jakie obowiązywały na początku tego roku. Ma to szczególne znaczenie w przypadku prawa pracy oraz regulacji zawodowych. Zatrudnianie cudzoziemca nadal jest legalne, osoba może wykonywać czynności takie jak dotychczas, mając takie same prawa. Bezwzględnie należy również przestrzegać wprowadzanych przez polski rząd obostrzeń, co tyczy się również cudzoziemców i ich rodzin. Odnosi się to głównie do zleceń występującym wbrew decyzjom polskiego rządu. Nie wolno zlecać wykonania czynności niezgodnej z krajowymi obostrzeniami osobie obcego pochodzenia.

Dynamiczne zmiany – czego należy się spodziewać?

Nowelizacja ustawy o pobycie cudzoziemców podczas stanu epidemii pozwoliła na kontynuowanie pracy na terenie Polski. Również pracodawcy nie stracili kadry. Trudno jednoznacznie przewidzieć dalszy rozwój sytuacji epidemicznej w kraju, jednakże nie należy obawiać się o nieaktualne dokumenty, gdyż pozostają ważne do trzydziestu dni po zakończonym stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemią. Również składanie dokumentów zostało przedłużone aż o miesiąc. Pracodawcy powinni bezwzględnie stosować się do wprowadzanych obostrzeń, gdyż podczas wykonywania pracy zawodowej powinni do nich się stosować zarówno obywatele RP, jak i cudzoziemcy. Sytuacja regulująca przepisy prawne odnośnie osób przyjezdnych z innych krajów udokumentowana jest w polskim prawie, dlatego nie należy obawiać się lub odmawiać zatrudnienia pracownikom obcego pochodzenia. 

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate