Usługi imigracyjne: czego dotyczą i dlaczego warto z nich skorzystać?

Do Polski co roku przyjeżdżają tysiące imigrantów, którzy planują podjęcie pracy lub osiedlenie się w nowym kraju na stałe. Procedury związane z legalizacją pobytu i pracy są czasochłonne. Załatwianie ich wszystkich samodzielnie bywa nieefektywne oraz stresujące. Sprawdzonym wyjściem jest skorzystanie z pomocy firm świadczących usługi imigracyjne.

Usługi imigracyjne: dlaczego warto skorzystać?

Przepisy regulujące kwestie zatrudniania cudzoziemców oraz legalizacji ich pobytu często ulegają zmianom. Wynika to między innymi z obowiązku dostosowywania prawa polskiego do ustawodawstwa unijnego. Dodatkowo weryfikowanie legalności przebywania i pracowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z roku na rok jest coraz bardziej szczegółowe. Istotną kwestię stanowi również to, że kiedy pracodawca nielegalnie zatrudnia obcokrajowców, wtedy grożą mu sankcje, na przykład: zakaz udziału w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych, grzywna, kara pozbawienia wolności. Chcąc mieć pewność, że wszystkie procedury zostaną przeprowadzone zgodnie z prawem, warto zwrócić się do profesjonalistów zajmujących się usługami imigracyjnymi.

Usługi imigracyjne: dla kogo?

Usługi imigracyjne są kierowane między innymi do cudzoziemców, zwłaszcza spoza Unii Europejskiej, którzy chcą podjąć pracę lub osiedlić się na terenie Polski. Ważni klienci to także pracodawcy zatrudniający pracowników zza granicy oraz pracodawcy zagraniczni delegujący pracowników na terytorium RP. Należy jednak pamiętać, że z tych usług mogą skorzystać wszyscy, którzy potrzebują tego typu pomocy.

Usługi imigracyjne: zalety

Usługi imigracyjne posiadają wiele zalet. Zaliczają się do nich między innymi:

  • gwarancja stałego dostępu do wszelkich informacji o przepisach imigracyjnych, zmianach w ich zakresie i skutków z tym związanych;
  • kompleksowe wsparcie – nie tylko w zakresie prawa, ale również w odniesieniu do kwestii biznesowych, podatkowych czy osobistych;
  • wsparcie przy sporządzaniu pism, wniosków i innych aktów prawnych;
  • szybkie i bezbłędne tłumaczenia przysięgłe;
  • oszczędność czasu;
  • zredukowanie stresu związanego z zawiłymi procedurami;
  • mniejsze koszty w przypadku korzystania z usług imigracyjnych jednej firmy a nie kilku osób z różnych miejsc.

Usługi imigracyjne: co obejmują?

Usługi imigracyjne to szeroki wachlarz zróżnicowanych czynności. Dzięki temu bez trudu można znaleźć taki rodzaj wsparcia, jaki akurat jest potrzebny.

Legalizacja pracy

Legalizacja pracy powinna zainteresować pracodawców i pracowników, zarówno tych sezonowych, okresowych, jak i stałych. Obejmuje pomoc w przygotowaniu zezwoleń na pracę typu A, B, C, D i E, przy czym trzy ostatnie są potrzebne pracownikom delegowanym na teren Polski z zagranicy. To także wsparcie w przygotowaniu odpowiednich oświadczeń, takich jak te o zamiarze powierzenia pracy oraz uzyskaniu różnego typy wiz i zezwoleń na pobyt czasowy związany z wykonywaną pracą. Sprawy dotyczące legalizacji pracy odnoszą się też do zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z myślą o przedsiębiorcach zadbano o pomoc przy rejestracji spółki.

Legalizacja pobytu

Usługi imigracyjne dotyczące legalizacji pobytu są kierowane do osób, które chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce na stałe, bez związku z pracą. Dotyczą zezwolenia na pobyt stały, wsparcia w uzyskaniu obywatelstwa polskiego lub zameldowaniu czasowym obcokrajowca. Oprócz tego, w zakres usług imigracyjnych wchodzi pomoc w: nadaniu numeru PESEL obcokrajowcowi; uzyskaniu wsparcia finansowego przez posiadacza Karty Polaka, który ubiega się o pobyt stały na terenie RP; tłumaczeniu przysięgłym dokumentów; transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego.

Reprezentacja w urzędach i wsparcie prawne

Wszystkie powyższe działania nierzadko wymagają stawienia się w konkretnym urzędzie albo znajomości aktualnych przepisów. Firmy świadczące usługi imigracyjne mogą reprezentować swoich klientów w urzędach. Pomagają w uzyskaniu różnych zezwoleń, składają wnioski, a w przypadku odmowy ze strony urzędu – podejmują działania odwoławcze.

Na wsparcie prawne mogą liczyć małe przedsiębiorstwa, duże firmy, jak i osoby indywidualne. Ważną rolę odgrywa doradca imigracyjny, który do każdej sprawy podchodzi indywidualnie. Analizuje wszystkie czynniki, a jego znajomość prawa pozwala mu na zarekomendowanie najkorzystniejszego rozwiązania.

Usługi imigracyjne stanowią idealną metodę na uzyskanie profesjonalnej pomocy na każdym etapie legalizacji pracy i pobytu. Eksperci z empatią i zrozumieniem zaoferują efektywne wsparcie w poradzeniu sobie z niezliczonymi przepisami, procedurami i problemami wynikającymi z przesadnej biurokracji.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate