Planowanie zasobów ludzkich – na czym polega?

Planowanie zasobów ludzkich (ang. Human Resource Planning) to proces, który ma na celu dostarczenie organizacji odpowiedniej liczby pracowników o odpowiednich kwalifikacjach w odpowiednim czasie i miejscu.

W ramach planowania zasobów ludzkich przedsiębiorstwo identyfikuje swoje potrzeby kadrowe na przyszłość oraz opracowuje strategie pozyskiwania, szkolenia i rozwoju pracowników. W procesie tym uwzględniane są czynniki takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, rozwój technologii, zmiany demograficzne i ekonomiczne, a także cele organizacji.

Planowanie zasobów ludzkich obejmuje m.in.:

  • Określenie wymaganego stanowiska, kwalifikacji i doświadczenia dla poszczególnych stanowisk
  • Przewidywanie zapotrzebowania na pracowników w przyszłości
  • Analizę obecnego stanu zasobów ludzkich w organizacji
  • Rozwój planów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników
  • Planowanie rotacji i awansów wewnątrz organizacji
  • Opracowanie strategii pozyskiwania nowych pracowników

Planowanie zasobów ludzkich jest kluczowe dla efektywnego zarządzania kadrami, ponieważ pozwala organizacji na dostosowanie swojego zespołu do zmieniających się potrzeb biznesowych, zwiększenie efektywności pracy i osiągnięcie celów organizacji.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate