Ocena pracowników, jak należy ją przeprowadzać?

Ocena pracowników w zakresie zarządzania kadrami to proces oceny i monitorowania wydajności pracowników w dziale kadrowym lub innych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (HR). Celem tego procesu jest określenie, czy pracownicy wykonują swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami, a także identyfikacja obszarów, w których pracownicy mogą potrzebować szkoleń lub dalszej pomocy w celu poprawy swoich umiejętności i wydajności.

W ocenie pracowników w zakresie zarządzania kadrami mogą być uwzględnione różne czynniki, takie jak zdolność do rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacyjne, umiejętności analityczne, skuteczność w planowaniu i organizowaniu pracy oraz stopień zrozumienia przepisów i procedur związanych z HR.

Ocena pracowników w zakresie zarządzania kadrami jest ważnym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi, ponieważ pomaga pracodawcom zidentyfikować mocne i słabe strony swoich pracowników i opracować plany szkoleniowe, które pomogą pracownikom w rozwoju swoich umiejętności i zwiększeniu wydajności w dziale HR.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate