Doradztwo imigracyjne

Doradztwo imigracyjne w województwie mazowieckim

Warszawa jest miastem, w którym z powodzeniem prowadzą działalność gospodarczą osoby przyjeżdżające z innych krajów. Imigranci często chcą aktywnie wykorzystywać swój potencjał, prowadzą własne restauracje, cukiernie, zakłady, studiują, pracują i zakładają rodziny. W Warszawie mieszka ponad 120 tys. cudzoziemców. Najwięcej są to osoby pochodzące z Ukrainy, Białorusi, Wietnamu i Chin. W 2020 r. 67561 osób to mężczyźni, a 52912 to kobiety. Najczęściej przebywają w Polsce czasowo, ale część osób uzyskała pobyt stały, zarejestrowało pobyt obywatela UE lub rezydenta długoterminowego. Przed przyjazdem do Polski należy zapoznać z obowiązującym systemem prawa, które ma bezpośredni wpływ na uzyskanie odpowiednich dokumentów. Jakie działania należy podjąć, aby województwo mazowieckie stało się drugim domem? Odpowiedzią na to pytanie jest doradztwo imigracyjne.

Czego dotyczy profesjonalne doradztwo imigracyjne?

Doradca imigracyjny służy radą, potrafi przeanalizować indywidualną sytuację każdej osoby, ale także sytuację biznesową firmy. Kluczowa jest znajomość dynamicznie zmieniającego się prawa i procedur, pomoc w uzyskaniu pozwolenia na pobyt i w znalezieniu nowej pracy. Legalizacja pobytu to nie tylko porady prawne, ale też pomoc w sporządzeniu pism i wniosków i reprezentowanie przed właściwymi organami. Poniżej przedstawiono listę dokumentów, których najczęściej dotyczy doradztwo:

  • Wydanie wizy – to sprawy dotyczące wydania wizy lub przedłużenia obowiązywania wizy krajowej.
  • Wydanie zezwolenia na pobyt czasowy – dotyczy osób, które zamieszkują terytorium RP dłużej niż 3 miesiące i nie pracują sezonowo. Zezwolenie udzielane jest na okres maksymalnie 3 lat.
  • Wydanie zezwolenia na pobyt stały – czyli pomoc w uzyskaniu karty pobytu.
  • Wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
  • Uzyskanie polskiego obywatelstwa, Karty Polaka itp.
  • Zezwolenia na prace – częstym motywem imigracji jest zmiana pracy na lepszą. Na obszarze UE obowiązują jednolite regulacje. Uzyskanie zezwolenia jest bardziej skomplikowane dla osób spoza Unii Europejskiej. Dobry Doradca integracyjny potrafi pomóc szerokiej grupie pracowników, od prezesów zarządów spółek, po osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie lub szukających agencji pośrednictwa pracy.

Gdzie znaleźć dobrego doradcę? 

Poza miastem stołecznym Warszawa, doradztwo imigracyjne dotyczy też części aglomeracji warszawskiej, tj. m.in. miast i gmin takich jak: Pruszków, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna czy Nadarzyn.

Jako biuro doradztwa imigracyjnego świadczymy usługi porad przy zatrudnieniu obcokrajowców jak również reprezentujemy cudzoziemców w urzędach.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate