Co warto wiedzieć jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców?

Wiele osób zastanawia się, czy można zatrudnić cudzoziemca bez jakichkolwiek dodatkowych formalności. Jak się okazuje, jest to możliwe, jednak tylko i wyłącznie wtedy, gdy na myśli mamy obywatela Unii Europejskiej, Szwajcarii, czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mimo procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE spora część pracodawców po prostu to robi. Co warto wiedzieć na ten temat?

Zatrudnianie cudzoziemców z Unii Europejskiej

Osoby, które mieszkają w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Szwajcarii czy Liechtensteinie mogą bezproblemowo przemieszczać się, jak i podejmować pracę na terenie Polski. Nie możemy jednak nie wspomnieć o jednym z ograniczeń, jakim jest konieczność zarejestrowania swojego pobytu w Polsce, kiedy przekracza on 3 miesiące. W dalszym ciągu swoją ważność posiada obowiązek meldunkowy, który mówi nam, że obcokrajowiec w trakcie zameldowania otrzyma swój numer PESEL. W przypadku, gdy mamy do czynienia z cudzoziemcami spoza UE, Szwajcarii, czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego, formalności będzie znacznie więcej. Jedną z nich jest tak zwany test rynku pracy. To nic innego jak procedura sprawdzenia, czy na danym rynku naprawdę nie ma wystarczająco dużo pracowników w konkretnym zawodzie, co skutkowałoby koniecznością zatrudnienia osób spoza naszego kraju. Jeśli Urząd Pracy wyda werdykt, według którego ilość bezrobotnych o wymaganych kwalifikacjach będzie większa niż zero, zatrudnienie osoby spoza UE, będzie po prostu niemożliwe.

Jak wygląda zatrudnianie osób spoza Unii Europejskiej?

Wszyscy cudzoziemcy, którzy z konkretnego powodu nie będą zwolnieni z konieczności posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, muszą móc się nim pochwalić. Warto jednak zaznaczyć, że to pracodawca się o nie ubiega, a nie konkretny pracownik. Wniosek, którego celem jest otrzymanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce, wraz z pozostałymi dokumentami, musi zostać złożony nie później niż na 30 dni przed zaplanowanym zatrudnieniem obcokrajowca, czy też przedłużeniem jego umowy o pracę. Jak długo jest ważne zezwolenie na pracę? Wydaje się je na czas określony, który nie może być dłuższy niż 3 lata, jednak po tym okresie może zostać ono przedłużone. Inaczej sytuacja jednak wygląda, kiedy obcokrajowiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która to w momencie składania wniosku zatrudnia nie mniej niż 25 osób. W takim wypadku wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na czas nie dłuższy niż 5 lat. Nie możemy również nie wspomnieć, że takie zezwolenie wydawane jest dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca na danym stanowisku oraz w konkretnym miejscu z jasno zaznaczonymi datami. W związku z tym dokument ten nie zezwala na swobodną zmianę pracy.

Zatrudnianie cudzoziemca do pracy sezonowej – co warto wiedzieć?

1 stycznia 2018 roku w życie weszła ustawa, która zezwala na zatrudnianie obcokrajowców do pracy sezonowej w naszym kraju. Czym jest praca sezonowa? Praca sezonowa to praca, która wykonywana jest przez okres krótszy niż 9 miesięcy w konkretnym roku kalendarzowym w ogrodnictwie, turystyce, czy też rolnictwie. Kiedy mamy do czynienia z pracą sezonową, obywatele Gruzji, Mołdawii, Armenii, Białorusi, Ukrainy, czy Rosji mogą liczyć na ułatwienia. Jakie? Mają prawo do wykonywania pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy w trakcie następnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Warto wspomnieć, że w tym wypadku dokument ten wydawany jest również na wniosek pracodawcy, jednak nie przez wojewodę, a starostę właściwego.

Jak wygląda delegowanie pracowników do Polski?

Właściciel firmy z zagranicy ma prawo delegować swoich pracowników do naszego kraju celem świadczenia usług. W takim wypadku przedsiębiorca ten jest zobowiązany do wyznaczenia osoby upoważnionej do pośredniczenia z konkretną Państwową Inspekcją Pracy, a także przesyłania zawiadomień, jak i dokumentów. Nie możemy również nie wspomnieć, że persona ta musi przebywać na terenie Polski. Jak wyglądają formalności w takim wypadku? Nie później niż w dzień rozpoczęcia świadczenia usługi w naszym kraju, pracodawca powinien złożyć stosowne oświadczenie do Państwowej Inspekcji Pracy. Muszą być w nim zawarte wszelkie dane, które okazałyby się przydatne w trakcie kontroli PIP. Dokument ten może zostać złożony online za pomocą strony internetowej biznes.gov.pl. Nie możemy również nie wspomnieć, że jeśli dane, jakie zostały zapisane w oświadczeniu, ulegną zmianie, konieczne będzie złożenie odpowiedniego zawiadomienia. Nie zrobienie tego może skutkować nieprzyjemnymi skutkami.

Kontakt z nami

Doradztwo Imigracyjne H&M
ul. Pszczelińska 50
05-840 Brwinów
tel.: 798 – 707 – 157
e-mail: biuro@d-hm.pl

Translate